Wat zoek je?

Buurtbemiddeling

Buren in de gemeente Coevorden die met elkaar in conflict zijn kunnen kosteloos terecht bij Buurtbemiddeling.

Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog opstapelen en het woongenot en de leefbaarheid  in een buurt aantasten. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld harde muziek, blaffende honden, overhangend groen of met deuren slaan. Politie, woonconsulenten en andere professionals worden hier vaak mee geconfronteerd, maar kunnen niet meer doen dan hun gezag laten gelden. Daarom heeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden het project Buurtbemiddeling opgezet.

De gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de woningcoöperaties Domesta en Woonservice werken samen aan het project Buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden.
 

Buurtbemiddelaars

Onafhankelijke vrijwillige en getrainde buurtbemiddelaars gaan met buren die in een conflict zijn in gesprek om het contact tussen beide te herstellen en samen te kijken naar oplossingen. Beide partijen moeten openstaan voor bemiddeling.  

Met de inzet van buurtbemiddelaars worden problemen tussen buren al in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en aangepakt. Voorkomen wordt dat duurdere inzet van hulp- en dienstverlenende organisaties nodig is. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarbij sprake is van familieruzies, alcohol- en/of drugsgebruik, ernstige psychosociale problemen of situaties die in behandeling of in afwachting zijn van een justitieel proces.

Inwoners kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling, maar ook woningbouwcorporaties, de politie of de gemeente kunnen burgers doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Woningcoöperaties Domesta en Woonservice, Politie Coevorden, de gemeente Coevorden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden werken nauw samen in dit project.