Wat zoek je?

Cursussen en trainingen

Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt onderstaande trainingen aan begeleid door één van onze medewerkers. Deze trainingen zijn in groepsverband, meestal kosteloos en toegankelijk voor iedereen.

Rots en Water

Wij bieden de weerbaarheidstraining Rots en Water voor kinderen aan. Kinderen die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen, kunnen zich opgeven. Maar de training is juist ook gericht op iets te assertieve kinderen.

Door fysieke oefeningen te doen, worden vaardigheden verbeterd. Rots en Water leert kinderen beter te luisteren naar hun lichaam en gevoel. Zij leren vanuit rust op zichzelf te vertrouwen en vanuit daaruit te handelen.

Ook gaat het over samenwerken, vriendschap en (non- verbale) communicatie. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen (anti-pest) methodiek.

Een fundamenteel thema van Rots en Water is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag. Hierbij wordt de hele groep betrokken. De focus ligt niet op de gepeste of de pester.

De onderwerpen van Rots en Water zijn onder andere: 

 • Sterk staan, zelfverzekerdheid
 • Grenzen voelen, aangeven en respecteren
 • Ontspannen in lijf en hoofd
 • Omgaan met groepsdruk en pestgedrag
 • Trap- en afweertechnieken om zichzelf te verdedigen

De Rots en Water training geven wij in twee verschillende leeftijdscategorieën, namelijk:

 • Onderbouw (Groep 3,4,5)
 • Bovenbouw (Groep 6,7,8)

Assertiviteitstraining voor volwassenen

Vind je het vaak lastig om voor jezelf op te komen? Voel je jezelf ongemakkelijk als je jouw mening moet geven? Ga je meningsverschillen of kritiek het liefst uit de weg? Als anderen hier geen moeite mee hebben, kun jij ook leren om ontspannen met dit soort situaties om te gaan, toch?

Opkomen voor jezelf

MWC biedt assertiviteitstrainingen aan. Ontdek hoe je met meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht in staat bent om voor jezelf (en jouw mening) op te komen. Jouw communicatie is daarbij een belangrijk onderdeel, maar soms is het nog belangrijker om te onderzoeken wat jou weerhoudt om assertief op te treden.

Thema’s

Tijdens zes bijeenkomsten komen thema’s aan de orde zoals: grenzen stellen, het geven en ontvangen van kritiek, het spreken in het openbaar en zelfwaardering.

Doel van de training

 • U leert anders omgaan met bovenstaande situaties.
 • U krijgt inzicht in eigen gedrag en het effect op anderen.
 • Leren eigen keuzes te maken en beslissingen nemen.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen.

De kosten voor deze training zijn eenmalig €3,00.

 

Rouwverwerking

Verlies van een dierbare

De dood van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wereld staat op z'n kop. Niets is meer zoals het was. Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die ons kan overkomen. En tegelijkertijd gaat het leven verder, zonder de ander. Hoe doe je dat? Wat kom je tegen aan ervaringen en hoe ga je hiermee om? Wat heb je nodig om verder te kunnen leven met dit verlies?

Rouwen is intensief en actief. Er kunnen heel verschillende emoties loskomen: pijn en verdriet, maar ook angst en onzekerheid, boosheid of gevoelens van schuld. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niets lijkt te voelen. Er kunnen lichamelijke klachten optreden, zoals moeheid en lusteloosheid. Er zijn gedachten die je bezig houden, positief of negatief. Deze gedachten bepalen hoe je het verlies beleeft en hoe je ermee omgaat, maar helpen je niet altijd. Verwerken van verlies verloopt met pieken en dalen. Het ene moment kan het enigszins dragelijk voelen, terwijl je een volgend moment ineens weer overmand wordt door verdriet, angst of eenzaamheid. Dit hoort er allemaal bij en heeft de functie om je verlies te verwerken.

En hoe nu verder….?
Verdriet, angst, gemis, eenzaamheid, het zijn gevoelens waar u misschien zo snel mogelijk vanaf wilt. Maar deze gevoelens laten zich niet negeren of opjagen. Alleen al het accepteren van die gevoelens kan helpen. De ervaring leert dat het verdriet en de eenzaamheid minder worden met de tijd. Hoe lang dat duurt? Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Voor de een is dat een kwestie van maanden, voor de ander jaren. Wat heb je nodig? Ook dat is voor iedereen verschillend. Eén ding is zeker: tijd en aandacht werken helend.

Onze hulp is bedoeld om mensen te helpen om in de toekomst beter om te kunnen gaan met hun verlies.  

Budgetcursus

Maatschappelijk Welzijn Coevorden organiseert budgetcursussen voor mensen die meer inzicht in en grip willen krijgen op hun financiële situatie.  

De onderwerpen die aan bod komen tijdens deze basiscursus van het Nibud:

 • Overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven per week/maand/jaar
 • Financieel dagboek bijhouden
 • (Be)spaartips
 • Hoe eventuele schulden op te lossen

Deze cursus wordt in groepsverband gegeven door een professional van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Het bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 19:00 tot 21:00 uur. De cursus is gratis.