Wat zoek je?

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen. Samen zijn ze de kracht van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden werken allemaal HBO opgeleide opbouwwerkers en maatschappelijk werkers.

  • Opbouwwerker

Een opbouwwerker werkt samen met bewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties aan de leefbaarheid van uw buurt en wijk en de gezondheid van de bewoners. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren u waar nodig. Ook begeleiden zij activiteiten.

  • Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker werkt samen met u aan het oplossen van uw probleem. Maatschappelijk werkers helpen u weer op weg en leren u hoe u met uw problemen kunt omgaan.

  • Front-office

Als inwoners, cliënten en organisaties ons bellen krijgen ze een maatschappelijk werker aan de lijn die ze direct helpt. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en voorziet direct van informatie en advies of zet de vraag door.  Onze front-office is iedere werkdag van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

 

  • Organisatie

Maatschappelijk Welzijn Coevorden telt zo’n 40 medewerkers. De organisatie wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Annelies Möhlmann, die op haar beurt weer gecontroleerd wordt door een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het realiseren van de organisatiedoelstellingen van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Daarbij houdt de RvT zich aan de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

De RvT heeft regelmatig overleg met de directeur-bestuurder van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De RvT kent geen commissies. Zij bestaan uit: 

- Fokko Molema (voorzitter)
- Arjen Faber
- Herman Scholte
- Ingrid Stellingwerf
- Rudolf Hidding

 

 

 

Klik hier voor
onze video