Wat zoek je?

Gezondheid & Welzijn

In de gemeente Coevorden zijn er verschillende projecten die zich richten op een gezonder en fitter Coevorden. Samen met de inwoners en andere partners zetten wij ons in op gezondheid met als doel dat de inwoners gezonder en ouder worden.

Stichting Gezond Coevorden

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn, door sociaal economische verschillen groot, ook in Coevorden. Mensen met een lagere sociaal economische status (SES) overlijden gemiddeld 7 jaar eerder. De gemeente Coevorden heeft tot doel om preventieve activiteiten voor die risicogroepen te stimuleren en te activeren. Alles met als doel om de gezondheid van groepen re verbeteren.

Daarom is de Stichting Gezond Coevorden opgericht.

Samen met zorgorganisaties en inwoners van de gemeente Coevorden wil die Stichting werken aan:

  • Het verbeteren van de gezondheid van de inwoners
  • Betere samenwerking in de (zorg)keten
  • Beteren kwaliteit van zorg
  • Minder groei van zorgkosten
  • Meer werkplezier voor zorgverleners

Binnen de Stichting zijn een aantal werkgroepen geformeerd die gaan werken aan programma onderdelen jeugd, ouderen, vitaliteit.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar: 085-2735256 vragen aar Annelies Möhlmann (voorzitter Stichting Gezond Coevorden)

 

Sport- en preventieakkoord 

Wij zetten in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Met dit akkoord willen we samen met onze partners één belangrijk doel halen. Een gezonde gemeente Coevorden, waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden.

Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven!

Het akkoord bestaat uit een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen werkt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. We gaan met veel energie samenwerken om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die energie zien we terug in onze zes ambities. In verschillende groepen werken we aan de uitvoering van de doelen en ambities.

Zes ambities

Meer dan 60 partners hebben het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden op 21 september 2020 ondertekend. Vooraf hebben we samen bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden belangrijk zijn. Wij hebben afspraken gemaakt waar we de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden aan werken.

Sport en preventieakkoord

 

Welzijnscoach

Een welzijnscoach word ingezet bij inwoners van de gemeente Coevorden om hun sociaal netwerk te versterken, op te bouwen en uit te breiden. De inwoner wordt hierbij door de coach geholpen. De Coach inventariseert welke hobby’s en interesses men heeft, maakt samen een stappenplan en gaat samen aan de slag!

De welzijnscoach krijgt een training en een werkmap. Deze dienen als handvatten om aan het werk te gaan. Ook zijn de coördinatoren van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van MWC beschikbaar op de achtergrond.

Vind je het leuk om iemand te helpen zijn of haar sociale netwerk uit te breiden? Te helpen om er weer op uit te gaan en samen te ontdekken welke interesses en behoeften er zijn? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met steunpunt Vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.


 

Klik hier voor
onze video

28/10 Invulhulp Meer
4/11 Invulhulp Meer
11/11 Invulhulp Meer
18/11 Invulhulp Meer