Wat zoek je?

Gezondheid & Welzijn

In de gemeente Coevorden zijn er verschillende projecten die zich richten op een gezonder en fitter Coevorden. Samen met de inwoners en andere partners zetten wij ons in op gezondheid met als doel dat de inwoners gezonder en ouder worden.

Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat over prettig en veilig leven, over zinvolle tijdsbesteding, over contacten, over jezelf zo lang mogelijk kunnen redden. Met deze brede en persoonlijke kijk op gezondheid bereiken we meer.

Wat is Positieve Gezondheid?

Een brede kijk op gezondheid, welzijn en geluk

Als het om gezondheid gaat, focussen we vaak op de ziekte, de gezondheidsklachten, de beperkingen. Volgens Positieve Gezondheid, een beweging geïntroduceerd door voormalig huisarts en onderzoekster Machteld Huber, is gezondheid veel meer dan dat. Het gaat ook over goed in je vel zitten, over omgaan met tegenslagen, over wonen en werken, contacten hebben en zinvol bezig zijn.

Over je krachtig voelen, op een manier die bij jou past. Voor een toelichting, onderstaande video. Positieve Gezondheid is een brede kijk op een gezond, gelukkig en betekenisvol leven.

  

Positieve Gezondheid: wat heeft iemand nodig?

De 6 onderwerpen uit de afbeelding zijn te gebruiken om in gesprek te gaan over iemands persoonlijke behoeftes op het gebied van gezondheid en welzijn. Wat heb je nodig om met fysieke of mentale beperkingen om te gaan? Hoe kom je aan meer sociale contacten? Hoe vind je (vrijwilligers)werk? Woon je prettig en veilig? Hoe kom je rond en welke idealen wil je bereiken?

Door hierover met elkaar in gesprek te zijn ervaren inwoners hun eigen kracht en kan het helpen hun eigen beslissingen te nemen. 

Mensen kunnen ook eerst zelf testen hoe hun gezondheid en geluk ervoor staan. De test Mijn Positieve Gezondheid is een handig hulpmiddel voor meer inzichten. Ervaar het zelf en doe de test.

De afbeelding hieronder geeft de aspecten weer die een rol kunnen spelen.

Spinnenweb

 

Stichting Gezond Coevorden

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn, door sociaal economische verschillen groot, ook in Coevorden. Mensen met een lagere sociaal economische status (SES) overlijden gemiddeld 7 jaar eerder. De gemeente Coevorden heeft tot doel om preventieve activiteiten voor die risicogroepen te stimuleren en te activeren. Alles met als doel om de gezondheid van groepen re verbeteren.

Daarom is de Stichting Gezond Coevorden opgericht.

Samen met zorgorganisaties en inwoners van de gemeente Coevorden wil die Stichting werken aan:

  • Het verbeteren van de gezondheid van de inwoners
  • Betere samenwerking in de (zorg)keten
  • Beteren kwaliteit van zorg
  • Minder groei van zorgkosten
  • Meer werkplezier voor zorgverleners

Binnen de Stichting zijn een aantal werkgroepen geformeerd die gaan werken aan programma onderdelen jeugd, ouderen, vitaliteit.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar: 085-2735256 vragen aar Annelies Möhlmann (voorzitter Stichting Gezond Coevorden)

 

Sport- en preventieakkoord 

Wij zetten in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Met dit akkoord willen we samen met onze partners één belangrijk doel halen. Een gezonde gemeente Coevorden, waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden.

Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven!

Het akkoord bestaat uit een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen werkt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. We gaan met veel energie samenwerken om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die energie zien we terug in onze zes ambities. In verschillende groepen werken we aan de uitvoering van de doelen en ambities.

Zes ambities

Meer dan 125 partners hebben het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden ondertekend. Vooraf hebben we samen bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden belangrijk zijn. Wij hebben afspraken gemaakt waar we de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden aan werken.  Deze 6 ambities zijn vertaald in 11 speerpunten. Dit elftal is hier te vinden. 

Sport en preventieakkoord