Wat zoek je?

Opvoeden & Opgroeien

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde, sociale en stimulerende omgeving. Maatschappelijk Welzijn Coevorden focust zich niet alleen op het kind als individu. Ook is er aandacht voor de omgeving van het kind. De omgeving is namelijk van groot belang voor positief opvoeden en opgroeien. Ouders, familie, vrienden, buren, maar ook vrijwilligers, professionals en voorzieningen in de wijk, zijn allen van invloed. 

Ondersteuning

Veel opvoeders hebben wel eens te maken met opvoedingsvragen, zoals:

 • Ik begrijp het gedrag van mijn kind niet
 • Hoe zorg ik dat mijn kind niet meer gepest wordt?
 • Ik voed de kinderen in m’n eentje op, hoe hou ik dat vol?
 • Mijn kind luistert niet, wat moet ik doen?
 • Opvoeden in een samengesteld gezin, hoe doe je dat?  

Onze medewerkers hebben veel kennis van en ervaring met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zij kunnen u helpen bij het positief opvoeden van uw kind(eren). Dit doen we door middel van gesprekken en het gezamenlijk opstellen van een plan. Het doel is dat je het daarna weer zelf kan.

 

Moedergroep

Er wordt regelmatig in Coevorden een jonge moedergroep georganiseerd. In deze groep ontmoet je andere jonge moeders met een medewerker van ons. De groep komt regelmatig bij elkaar om samen te praten over het moederschap, informatie te krijgen speciaal voor jonge moeders en om leuke activiteiten met elkaar te ondernemen. Je kinderen kunnen mee, want er is kinderopvang aanwezig.

Je kan meedoen aan de jonge moedergroep als je onder de 25 jaar, al kinderen hebt of binnenkort een kindje verwacht. 

Wanneer er weer een jonge moedergroep start, worden de data bekend gemaakt.

 

Preventief Jeugdwerk

Maatschappelijk Welzijn Coevorden is actief op alle basisscholen in de gemeente Coevorden. Een preventief jeugdwerker is het aanspreekpunt voor professionals en ouders/verzorgers. De preventief jeugdwerker is zichtbaar binnen de scholen en is in staat professionele aandacht te geven aan het kind en diens ouders/verzorgers. De preventief jeugdwerker is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en diens ouders/verzorgers ter ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden. Dit gebeurd in samenwerking met een jeugdverpleegkundige van de GGD en een opbouwwerker van MWC.  

Opgroeien en opvoeden is een breed begrip. Daaronder vallen bijvoorbeeld sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, geweld, opvoeding, verwerken van verlies(rouw), gedragsproblemen, huiselijk geweld.

Wij kunnen je voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als je daar behoefte aan hebt. 

 

Voortgezet onderwijs

Zit je ergens mee? Heb je het bijvoorbeeld niet naar je zin op school of heb je vaak ruzie (met je ouders). Heb je een andere vraag? Je kunt hulp vragen aan een (school)maatschappelijk werker!

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. Samen gaan jullie kijken wat er precies aan de hand is en opzoek naar de juiste oplossingen.

Op elke middelbare school in de gemeente Coevorden is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

 

Voorlichting

Maatschappelijk Welzijn Coevorden geeft verschillende voorlichtingen aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarnaast is het ook mogelijk om voorlichtingen aan te vragen voor verenigingen of andere instanties.

Dit kan gaan over verschillende thema’s zoals:

 • Social media en digipesten
 • Seks
 • Financiën
 • Alcohol en roken
 • Loverboys
 • Grenzen stellen
 • Eten en bewegen
 • LHBT (lesbienne, homo, biseksueel of transgender)

De voorlichtingen kunnen gegeven worden als presentatie maar ook op projectmatige basis worden georganiseerd. In dat geval gaan we met de groep meerdere weken aan de slag met een thema. Hierin hebben de jongeren altijd de leiding en worden hierin ondersteund door een jongerenwerker.