Wat zoek je?

Maatschappelijk werk 

Een maatschappelijk werker houdt zich bezig met de begeleiding van inwoners van de gemeente Coevorden. Dit kan gaan over dat je niet lekker in je vel zit, jezelf somber voelt, je eenzaam bent, je problemen hebt met financiën of bijvoorbeeld te maken hebt met huiselijk geweld. Deze sombere en/of eenzame gevoelens kunnen er soms voor zorgen dat je met slaapproblemen, eetproblemen, moeheid, schuld- en/of schaamtegevoelens te maken krijgt. Als je van deze gevoelens af wilt zul je zelf iets moeten ondernemen. Wij kunnen je daarbij helpen. Samen met jou zoeken we uit hoe en waarom deze gevoelens zijn ontstaan en hoe jij eraan kunt werken om het om te buigen naar een gezond en positief leven.

Een maatschappelijk werker streeft ernaar jou weer (beter) te laten participeren in de samenleving. 

Spreekuren maatschappelijk werk

In de gehele gemeente Coevorden zijn spreekuren op locatie waar een maatschappelijk werker aanwezig is om jou te ondersteunen bij je vraag en/of probleem. 

Klik hier voor onze spreekuren.

De spreekuren zijn op afspraak. Je kan hiervoor bellen naar 085 - 27 35 256 of mailen naar info@mwcoevorden.nl

Crisis buiten kantooruren?
Bel: 0522 - 279 944

Spoed voor Jeugd buiten kantoortijden?
Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met jouzelf of met een kind of jongere in je omgeving? Bel buiten kantoortijden Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD): 0592-381530
 

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Goede prestaties behalen binnen jouw bedrijf en een plezierige werkomgeving creëren voor jouw werknemer? 
Bedrijfsmaatschappelijk werk is een dienst gericht op het welzijn van personen in relatie tot de werkprestaties.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werk werkt samen met afdelingen P&O, leidinggevenden, bedrijfsartsen en contactfunctionarissen.
 • We werken met ervaren HBO opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Door de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerkers en wordt hun inzetbaarheid vergroot.
 • Kan ziekteverzuim voorkomen worden, evenals terugdringen van ziektemeldingen en het bevorderen van snelle werkhervatting.

Indicaties voor het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Financiële problemen bij een medewerker die de productiviteit op de werkvloer negatief beïnvloedt
 • Privéproblemen die de productiviteit op de werkvloer negatief beïnvloeden
 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • Stress, overspannen en burn-out
 • Conflicten en samenwerkingsproblemen
 • Traumaopvang en nazorg
 • Ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en racisme

Werkwijze

In een eerste gesprek wordt de situatie in kaart gebracht, een probleemanalyse geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Op basis van dit gesprek wordt een advies uitgebracht aan de leidinggevende en de medewerker over het te volgen traject en de aanpak.

Zo’n traject is kortdurend, directief, doelgericht en resultaatgericht.

Aan de opdrachtgever wordt, met instemming van de medewerker, gerapporteerd over de voorgang en resultaten. Onze ureninzet wordt standaard geregistreerd.

Klik hier voor
onze video

23/3 Invulhulp Meer
30/3 Invulhulp Meer
6/4 Invulhulp Meer
13/4 Invulhulp Meer