Opbouwwerkers

Een opbouwwerker werkt samen met bewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties aan de leefbaarheid van uw buurt en wijk en de gezondheid van de bewoners. Hij of zij ondersteunt en stimuleert u waar nodig. Ook begeleiden opbouwwerkers activiteiten.

Maatschappelijk werkers

Een maatschappelijk werker werkt samen met u aan het oplossen van uw probleem. Maatschappelijk werkers helpen u weer op weg en leren u hoe u met uw problemen kunt omgaan.

Opbouwwerkers en hun specialisatie

Onderstaande informatie is niet meer actueel, er wordt aan gewerkt. Voor de actuele situatie kunt u het beste met ons bellen of mailen. 

Helma Bosgraaf

Helma is coördinerend opbouwwerker voor het multifunctionele gebouw Ravelijn Verbindt in Coevorden en opbouwwerker in het centrum van Coevorden.

 • Opvoedingsondersteuning
 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten
 • Geven van cursussen en trainingen

Jan Broekema

 • Coördinatie Steunpunt Mantelzorg

Annelies Kampman

Annelies is opbouwwerker bij Steunpunt Vrijwilligerswerk in de hele gemeente Coevorden

 • Activering en re-integratie van voornamelijk  statushouders. Begeleiden en ondersteunen naar een zinvolle dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk

Daan Heuver

Daan is opbouwwerker in Coevorden centrum, Meppen, Aalden, Benneveld en (Noord-) Sleen, Erm, Diphoorn en Schoonoord, De Kiel, Wezup(erbrug) en 't Haantje.

 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten
 • Opbouwwerk op school in Schoonoord en De Kiel
 • Lid sociaal team

Myrte Knol

Myrte is opbouwwerker bij Steunpunt Vrijwilligerswerk in de hele gemeente Coevorden

 • Activering en re-integratie van voornamelijk  statushouders. Begeleiden en ondersteunen naar een zinvolle dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk.
 • Consulent mantelzorg
 • Ukkiegroep

Marina Lingenaar

Marina is opbouwwerker in de Coevorder wijken Lootuinen en Poppenhare

 • Opbouwwerker op de Coevorder scholen M. v.d. Thijnen, Panta Rhei en de Wilhelmina.
 • Voorlichting op alle basisscholen in de gemeente
 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten
 • Lid sociaal team

Marije Ribbink

Marije is coördinator van de brede school Som in Coevorden en opbouwwerker in Coevorder wijk Binnenvree en Dalen en omgeving.

 • Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking binnen de brede school.
 • Ontwikkelen van nieuwe activiteiten samen met partners om zo de ontwikkelingskansen voor kinderen in school en in de omliggende wijken te vergroten
 • Verbinden van partijen en activiteiten in Poppenhare en Lootuinen vanuit de brede school.
 • Lid sociaal team

Kim Slomp

Kim is opbouwwerker in Oosterhesselen, Gees, Geesbrug, Zwinderen.

 • Jongerenwerk (de straat op) in de hele gemeente
 • Opbouwwerker op school in Geesbrug
 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten, zoals 'Veur Mekoar' in Geesbrug.
 • Lid sociaal team

Margreet Teunissen

Margreet is opbouwwerker in Dalerpeel, de Nieuwe Krim en Steenwijksmoer.

 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten, zoals de dorpswinkel in Dalerpeel.
 • Coördinator buurtbemiddeling
 • Fondsenwerving en crowdfunding
 • Lid sociaal team

Natascha van Doesburg

Natascha is opbouwwerker in de Coevorder wijken Tuindorp en Oranjewijk

 • Jongerenwerk (de straat op) in de hele gemeente
 • Opvoedingsondersteuning (Ukkiegroep en (jonge) Moedergroep)
 • Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van burgerparticipatieprojecten
 • Geven van cursussen en trainingen zoals Rots en Water
 • Lid sociaal team

Youri Vendrig

Youri is jongerenopbouwwerker in de hele gemeente Coevorden.

 • Jongerenwerk (de straat op) in de hele gemeente
 • Activiteiten ontwikkelen met en voor jongeren
 
 
 
Maatschappelijk werkers en hun specialisatie

Kitty Aalderink

Kitty is niet verbonden aan een gebied.

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Huiselijk geweldzaken
 • Opvoedingsondersteuning
 • Geven van cursussen en trainingen zoals Rots en Water

Marjan de Boer

Marjan is niet verbonden aan een gebied. Zij is coördinator jeugdhulpverlening.

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Opvoedingsondersteuning
 • (v)echtscheidingen
 • Beeldcoaching
 • Het Relatiehuis
 • Gezinscoaching
 • Geven van cursussen en trainingen

Claudia Bergsma

Claudia is niet verbonden aan een gebied.

 • Medewerker servicepunt/front office
 • Contactpersoon voor basisscholen voor preventief jeugdwerk
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Geven van cursussen en trainingen, coördinator Rots en Water

Jorrit Hansen

Jorrit is niet verbonden aan een gebied.

 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Huisuitzettingen voorkomen
 • Het Relatiehuis
 • Geven van cursussen en trainingen

Chris de Jonge

Chris is niet verbonden aan een gebied.

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Huiselijk geweldzaken
 • Buurtbemiddeling
 • Geven van trainingen en cursussen zoals Rots en Water

Michelle Kuiper

Michelle is niet verbonden aan een gebied.

 • Coördinator servicepunt/front office
 • Opvoedingsondersteuning
 • Geven van cursussen en trainingen zoals Rots en Water
 • Lid sociaal team

Ferry Nieuwenhuijs

Ferry is maatschappelijk werker in Aalden, Zweeloo, Benneveld Meppen en in alle wijken van Coevorden.

 • Specifieke kennis over financiële regelgeving
 • Huisuitzettingen voorkomen
 • Gezinscoach
 • Geven van cursussen en trainingen zoals de budgetcursus
 • Lid sociaal team

Renate Niks

Renate is niet verbonden aan een gebied.

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk/vertrouwenspersoon
 • Opvoedingsondersteuning
 • Beeldcoaching
 • (v)echtscheidingen
 • Het Relatiehuis
 • Gezinscoach
 • Geven van cursussen en trainingen

Niels Prins

Niels is niet verbonden aan een gebied

 • Algemeen maatschappelijk werk

Karin Rust

Karin is maatschappelijk werker in Oosterhesselen, Zwinderen, Gees, Geesbrug, Dalerpeel en Steenwijksmoer.

 • Contactpersoon kerken in de gemeente
 • Rouwverwerking
 • Geven van cursussen en trainingen
 • Lid sociaal team

Janny Seubring

Janny is maatschappelijk werker in Sleen, Noord-Sleen, Erm, Diphoorn, Schoonoord, de Kiel, Wezup, Wezuperbrug, 't Haantje.

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Asielzoekerscentrum Aalden/Zweeloo
 • Eerwraak/eergerelateerd geweld
 • Huisverboden en huiselijk geweld
 • Geven van cursussen en trainingen
 • Gezinscoach
 • Lid sociaal team

Paul Smit

Paul is maatschappelijk werker in alle wijken van Coevorden, Dalen, Holsloot, Stieltjeskanaal, Dalerveen, Wachtum en Veenoord.

 • Specifieke kennis over financiële regelgeving
 • Huisuitzettingen voorkomen
 • Eerste interventie bij huisverbod
 • Zorgmijders
 • Geven van cursussen en trainingen
 • Lid sociaal team

Kim Verkade

Kim is niet verbonden aan een gebied.

 • medewerker servicepunt/front office
 • algemeen maatschappelijk werk
 • applicatiebeheerder