Maatschappelijk werkers

Kitty Aalderink

  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Rots en Water trainer
  • Maatschappelijk werker
  • Huisverbod / Huiselijk geweld

  Kitty

Claudia Bergsma

  • Coördinator front office
  • Maatschappelijk werker
  • Coördinator Preventief Jeugdwerk
  • Rots en Water trainer

  Claudia

Marjan de Boer

  • Teamcoach

   

  Marjan

Jorrit Hansen

  • Maatschappelijk werker
  • Relatiehuis
  • School maatschappelijk werk op de Smeltkroes en de Opstap
  • Huis blijft Thuis

  Jorrit

Marlou Heijne

  • Maatschappelijk werker

   

  Marlou

Chris de Jonge

  • Maatschappelijk werker
  • Rots en Water trainer

  Chris

Michelle Kuiper

  • Maatschappelijk werker
  • Rouwverwerkingsgroep
  • Rots en Water trainer

   

  Michelle

Ferry Nieuwenhuijs

  • Maatschappelijk werker
  • Huis blijft Thuis
  • Budgetcursus
  • Rots en Water trainer
  • Gezinscoach

  Ferry

Renate Niks

  • Maatschappelijk werker
  • Relatiehuis
  • Beeldcoaching

  Renate

Niels Prins

  • Maatschappelijk werker
  • Rouwverwerkingsgroep
  • Schoolmaatschappelijk werker

  Niels

Paul Smit

  • Maatschappelijk werker
  • Huis blijft Thuis
  • OGGZ
  • Huisverbod / Huiselijk geweld

  Paul

Sonja Velthuis

  • Maatschappelijk werker
  • Multiprobleemgezinnen


   

  Sonja

Kim Verkade

  • Front Office medewerker
  • Maatschappelijk werker
  • Applicatiebeheerder

  Kim V

Opbouwwerkers

Nick Weekamp

  • Opbouwwerker

  Nick Weekamp

Patrick Ridderbos

  • Jongerenwerker
  • Buurtsportcoach

  Patrick

Helma Bosgraaf

  • Coördinator Ravelijn Verbindt
  • Opbouwwerker

   

  Helma B

Natascha van Doesburg

  • Coördinator Jeugd​
  • Opbouwwerker
  • Rots & Water trainer
  • Gezinscoach

  Natascha

Daan Heuver

  • Opbouwwerker

   

   

  Daan

Annelies Kampman

  • Sociale activering en re-integratie
  • Steunpunt Vrijwilligerswerk
  • Opbouwwerker

   

  Annelies K

Myrte Knol

  • Steunpunt vrijwilligerswerk
  • Steunpunt mantelzorg
  • Sociale activering & re-integratie
  • Maatschappelijk werker
  • Gezinscoach

  Myrte

Marina Lingenaar

  • Opbouwwerker

   

  Marina

Marije Ribbink

  • Opbouwwerker
  • Coördinator Brede School Som

  Marije

Alie te Riet

  • Informele zorg
  • Ouderen zorg
  • Voorzieningenwijzer (in training)

  Alie

Kim Slomp

  • Opbouwwerker
  • Ukkiegroep
  • Jonge mantelzorgers

  Kim S

Stefan Snoeijer

  • Steunpunt vrijwilligerswerk
  • Steunpunt mantelzorg
  • Voorzieningenwijzer

  Stefan

Margreet Teunissen

  • Opbouwwerker
  • Coördinator stichting inwoners aan zet
  • Coördinator buurtbemiddeling

  Margreet

Youri Vendrig

  • Buurtsportcoach
  • Jongerenwerker
  • Applicatiebeheerder

   

  Youri

Overig

Annelies Möhlmann

  • Directeur-Bestuurder

  Annelies

Ina Jongman

  • Facilitair medewerker  

  Ina

Annie Winters

  • P&O en financiën

Stagiaires