Maatschappelijk werkers

Kitty Aalderink

  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Rots en Water trainer
  • Maatschappelijk werker
  • Huisverbod / Huiselijk geweld

Claudia Bergsma

  • Front Office medewerker
  • Maatschappelijk werker
  • Coördinator Preventief Jeugdwerk
  • Rots en Water trainer

Marjan de Boer

  • Teamcoach
  • Coördinator Jeugd

Jorrit Hansen

  • Maatschappelijk werker
  • Relatiehuis
  • School maatschappelijk werk op de Smeltkroes en de Opstap
  • Huis blijft Thuis

Marlou Heijne

  • Maatschappelijk werker

Chris de Jonge

  • Maatschappelijk werker
  • Rots en Water trainer

Michelle Kuiper

  • Coördinator front office
  • Maatschappelijk werker
  • Rouwverwerkingsgroep
  • Rots en Water trainer

Ferry Nieuwenhuijs

  • Maatschappelijk werker
  • Huis blijft Thuis
  • Budgetcursus
  • Rots en Water trainer
  • Gezinscoach

Renate Niks

  • Maatschappelijk werker
  • Relatiehuis
  • Beeldcoaching

Niels Prins

  • Maatschappelijk werker
  • Rouwverwerkingsgroep
  • Schoolmaatschappelijk werker

Paul Smit

  • Maatschappelijk werker
  • Huis blijft Thuis
  • OGGZ
  • Huisverbod / Huiselijk geweld

Sonja Velthuis

  • Maatschappelijk werker
  • Multiprobleemgezinnen

Kim Verkade

  • Front Office medewerker
  • Maatschappelijk werker
  • Applicatiebeheerder

Opbouwwerkers

Jan Broekema

  • Coördinatie Steunpunt Mantelzorg
  • Coördinatie ouderenzorg
  • Rots & Water trainer

Helma Bosgraaf

  • Coördinator Ravelijn Verbindt
  • Opbouwwerker

Natascha van Doesburg

  • Opbouwwerker
  • Jongerenwerker
  • Jonge moedergroep

Daan Heuver

  • Opbouwwerker

Annelies Kampman

  • Sociale activering en re-integratie
  • Steunpunt Vrijwilligerswerk
  • Opbouwwerker

Myrte Knol

  • Steunpunt vrijwilligerswerk
  • Maatschappelijk werker
  • Gezinscoach

Marina Lingenaar

  • Opbouwwerker

Marije Ribbink

  • Opbouwwerker
  • Coördinator Brede School Som

Alie te Riet

  • Informele zorg
  • Ouderen zorg
  • Voorzieningenwijzer

Kim Slomp

  • Opbouwwerker
  • Ukkiegroep
  • Jonge mantelzorgers
  • Jongerenwerk

Stefan Snoeijer

  • Steunpunt vrijwilligerswerk
  • Steunpunt mantelzorg

Margreet Teunissen

  • Opbouwwerker
  • Buurtbemiddeling
  • Coördinator stichting inwoners aan zet

Youri Vendrig

  • Buurtsportcoach
  • Outreachend jongerenwerk
  • Applicatiebeheerder

Overig

Annelies Möhlmann

  • Directeur-Bestuurder

Ina Jongman

  • Facilitair medewerker  

Annie Winters

  • P&O en financiën

Stagiaires

Rianne Hofstra

  Maatschappelijk werker in opleiding