Wat zoek je?

Buurtsportcoach Gezond Coevorden

Ons doel is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Coevorden in beweging te brengen. Beweging verbindt, biedt ruimte in je hoofd, geeft energie en zet mensen weer midden in de maatschappij.  Dit doel bereiken we door samen te werken met inwoners, sportverenigingen, het onderwijs en andere partners. De buurtsportcoach richt zich op alle doelgroepen. Peuters, kleuters, basischoolkinderen, jongeren, volwassenen, senioren, unieke sporters, maar ook verenigingen horen hierbij.

Buurtsportcoach als verbinder en aanjager in de wijk

De buurtsportcoaches gaan voor een structureel sport- en beweegaanbod in het dorp of de wijk. Iedereen moet met plezier kunnen sporten en bewegen. Onze buurtsportcoaches zijn de verbinders en aanjagers in het organiseren van sportieve activiteiten. Toch komt het soms voor dat het huidige sportaanbod van verenigingen of andere partijen niet aansluit bij de vraag uit de buurt.  In dat geval organiseren wij samen met met onze samenwerkingspartner een ander passend aanbod om in te spelen op de desbetreffende vraag. 

Vitale sport en beweegaanbieders

De buurtsportcoach is er voor de verenigingen in de gemeente Coevorden. Wij kunnen verenigingen ondersteunen op verschillende vlakken zoals bestuurlijk, maatschappelijk, technisch en operationeel. Ons doel is de vitaliteit van de verenigingen in de gemeente Coevorden te versterken en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen verenigingen om nieuwe kansen te creëren. 

Kijk voor alle activiteiten in de gemeente Coevorden op www.actiefincoevorden.nl 

AIC

Samen werken we aan een fitter, gezonder en sportiever Coevorden!

 

 

Klik hier voor
onze video