Ukkiegroep

De Ukkiegroep stimuleert het taalgebruik van peuters die 2 tot 2,5 jaar oud zijn. Het consultatiebureau verwijst het kind in overleg met de ouders door naar de Ukkiegroep. Een opvoedondersteuner van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) neemt dan contact op en gaat bij de ouders op bezoek om kennis te maken en meer informatie te geven.

Wat doet de Ukkiegroep?

De Ukkiegroep begint met de kinderen en ouders samen. Er wordt gespeeld, gezongen en voorgelezen. Daarna gaan de ouders met elkaar koffie drinken. De opvoedondersteuner is erbij voor vragen en tips over opgroeien en opvoeden. Een ervaren peuterspeelzaalleidster en een vrijwilliger blijven bij de kinderen om met ze te spelen en te praten en zo hun taalontwikkeling te stimuleren.

Waar en wanneer is de Ukkiegroep?

De Ukkiegroep is iedere donderdag van 9.00 tot 11.30 uur in de brede school Som, Jan van Scorelstraat 1a. De Ukkiegroep is iedere week, behalve in de schoolvakanties. Er zijn aan deze groep geen kosten verbonden .

Mocht het kind in aanmerking komen voor een VVE indicatie voor de peuterspeelzaal als hij of zij 2 ½ jaar is, dan wordt deze afgegeven door het consultatiebureau. Bij vragen hierover, neem contact op met Icare Jeugdgezondheidszorg via het e-mailadres JGZCoevorden@icare.nl. 

Kim Slomp is opvoedondersteuner bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Je kunt contact met haar opnemen door te mailen naar kslomp@mwcoevorden.nl of te bellen naar 085 - 27 35 256.