Opvoeden en opgroeien

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde, sociale en stimulerende omgeving.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden focust zich niet alleen op het kind als individu. Ook is er aandacht voor de omgeving van het kind. De omgeving is namelijk van groot belang voor positief opvoeden en opgroeien. Ouders, familie, vrienden, buren, maar ook vrijwilligers, professionals en voorzieningen in de wijk zijn allen van invloed.

Veel opvoeders hebben wel eens te maken met opvoedingsvragen, zoals:

  • Ik begrijp het gedrag van mijn kind niet
  • Hoe zorg ik dat mijn kind niet meer gepest wordt?
  • Ik voed de kinderen in m’n eentje op, hoe hou ik dat vol?
  • Mijn kind luistert niet, wat moet ik doen?
  • Opvoeden in een samengesteld gezin, hoe doe je dat?  

 

De professionals van Maatschappelijk Welzijn Coevorden hebben veel kennis van en ervaring met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zij kunnen u helpen bij het positief opvoeden van uw kind(eren). Dit doen we door middel van gesprekken en het gezamenlijk opstellen van een plan. Daarna kunt u het zelf weer.

 

(Jonge) Moeder en Ukkiegroep: praten over het moederschap samen met andere moeders en taalstimulering voor ukkies.

Rots en Water: dè weerbaarheidstraining voor kinderen

Beeldcoaching: beelden zijn veel krachtiger dan woorden