Terug naar resultaten

Meedenkers (Adviesraad Sociaal Domein)

Titel
Meedenkers (Adviesraad Sociaal Domein)
Activiteit
Type
Regulier vrijwilligerswerk
Sector
Maatschappelijk
Organisatie
Adviesraad sociaal domein
Doelgroep
Geen voorkeur
Onkostenvergoeding
Voor de vergadering van de ASD- en/of bedraagt de onkostenvergoeding € 50,-- per vergadering.
Gevraagde beschikbaarheid
Ongeveer één dagdeel per week.
Dagdeel
Overdag
Welke dagen
Doordeweeks
Vervoer benodigd
Ja
Aantal gezochte vrijwilligers
twee
Gevraagde competenties
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken op de verschillende gebieden van het sociale domein.
Het sociale domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden. Over ziek zijn en het leven met een ziekte of beperking.
De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van beleid voor al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving wordt meegedacht.
De Adviesraad heeft hier in een belangrijke rol door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid van de gemeente op deze onderwerpen.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Coevorden over alle regelingen en voorzieningen inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (o.a. Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).
Het belangrijkste doel van de adviesraad is om de belangen van de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen, die te maken hebben of krijgen met deze wetten.

De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de volgende hoofdgebieden:
- jeugd;
- zorg en maatschappelijke ondersteuning;
- werk en inkomen.

Voor elk gebied is een werkgroep geformeerd. Uit elke werkgroep zijn twee leden afgevaardigd in de Adviesraad.

Zowel de werkgroep Werk en inkomen als de werkgroep Jeugd heeft momenteel een vacature.

Wie wij zoeken:
U bent inwoner van de gemeente Coevorden en voelt zich betrokken bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet) of zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Wlz, Zvw)).

U hebt kennis en/of ervaring m.b.t. één van deze gebieden en wilt deze graag inzetten, om een bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in de gemeente Coevorden.

U levert een actieve bijdrage aan de vergaderingen van de werkgroep en kunt wensen en belangen van burgers vertalen naar mogelijkheden voor groepen van burgers. U kunt deze signalen vertalen naar een advies, dat u voorbereidt en schrijft ten behoeve van de adviesraad.

Meer informatie?
Wilt u eerst nog wat meer weten over één van de werkgroepen en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u per mail contact opnemen met één van de leden van de werkgroepen via adviesraad.coevorden@gmail.com.

Zowel de Adviesraad als de werkgroepen vergaderen één keer per maand.

De zittingsduur is vier jaar met een mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar. De tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer vier uur per week.

Tot de sollicitatieprocedure behoort een toets op mogelijke belangenverstrengeling: de leden van de werkgroepen worden o.a. geacht geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Coevorden te hebben en zijn geen lid van het college of de raad en zijn geen ambtenaar van de gemeente Coevorden.

Solliciteren?
Wilt u meedoen, dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar de adviesraad adviesraad.coevorden@gmail.com.
Reageren