Terug naar resultaten

Amateurarcheoloog ArcheoHotspot Coevorden (Stedelijk Museum Coevorden)

Titel
Amateurarcheoloog ArcheoHotspot Coevorden (Stedelijk Museum Coevorden)
Activiteit
Type
Regulier vrijwilligerswerk
Sector
Cultuur
Organisatie
Stedelijk Museum Coevorden
Doelgroep
Geen voorkeur
Onkostenvergoeding
Alleen reiskosten bij lange afstand
Gevraagde beschikbaarheid
In overleg. Bij voorkeur minimaal 1 vaste dagdeel in de week.
Dagdeel
Overdag
Welke dagen
Doordeweeks
Vervoer benodigd
Nee
Aantal gezochte vrijwilligers
10
Gevraagde competenties
Kennis en vaardigheden: Archeologische basiskennis voor vondstverwerking, deze kennis zal voor een groot deel al doende worden verworven. Tevens bezoekers laten ‘meekijken’ en uitleg kunnen geven over de werkzaamheden die men op dat moment verricht.
Vanuit de werkgroep Weeshuisweide is het Stedelijk Museum Coevorden bezig met de realisatie van een tijdelijk cultuurhistorisch paviljoen. In dit paviljoen komt een tentoonstellingsruimte in de opzet van een museumdepot en wordt er aandacht besteed aan de thema’s ‘Garnizoensdagen Coevorden’ en ‘ridders en jonkvrouwen’. Daarnaast wordt er een zogenaamde ArcheoHotspot gerealiseerd.
ArcheoHotspots zijn gevestigd door heel Nederland en is een initiatief van het Allard Pierson Museum. Het zijn plekken waar je zelf kennis kan maken met archeologie. Je kan er gratis binnenlopen en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. Zo kunnen bezoekers op sommige plekken materiaal uit opgravingen sorteren of meehelpen puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld een beerput. De bezoekers komen letterlijk in contact met het verleden. Op veel plekken is er ook ruimte om eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen of mee te doen aan activiteiten.
Ook het Stedelijk Museum Coevorden is begonnen met de realisatie van een ArcheoHotspot. We zijn daarmee de eerste in Noord-Nederland. Vanuit het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis ontvangen we archeologische vondsten waar de vrijwilligers mee aan de slag gaan. We streven ernaar om op regelmatige tijden open te zijn. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om bezig te zijn met archeologische objecten en het informeren van bezoekers. Iedereen met een voorliefde voor archeologie en geschiedenis kan amateurarcheoloog worden en meehelpen in de ArcheoHotspot. Amateurarcheologen krijgen daarnaast twee cursussen via de landelijke organisatie van ArcheoHotspots.

Doel: assisteren bij het uitwerken van archeologische projecten op locatie van de Hotspot.
Werkzaamheden: dit kunnen uiteenlopende activiteiten zijn, afhankelijk van het project en het kennisniveau en vaardigheden van de vrijwilliger. Bijvoorbeeld: het analyseren van residuen, hernummeren van vondsten, aardewerkdeterminatie, het plakken en eventueel ook restaureren van aardewerk of ander vondstmateriaal, het invoeren in database, het digitaliseren van tekeningen, het maken van objectfoto’s, digitaliseren van veldadministratie, etc.
Reageren