Terug naar resultaten

Bestuurslid Algemene Zaken met affiniteit op het gebied van Facilitair, ICT & Organisatie

Titel
Bestuurslid Algemene Zaken met affiniteit op het gebied van Facilitair, ICT & Organisatie
Activiteit
Type
Regulier vrijwilligerswerk
Sector
Zorg
Organisatie
Sigrid's Garden
Doelgroep
Volwassenen
Onkostenvergoeding
Deze functie is onbezoldigd (geldt voor alle bestuursleden) Gemaakte (on-)kosten worden uiteraard vergoed.
Gevraagde beschikbaarheid
Flexibele inzet
Dagdeel
Overdag
Welke dagen
Doordeweeks
Vervoer benodigd
Nee
Aantal gezochte vrijwilligers
1
Gevraagde competenties
Van het bestuurslid Algemene Zaken wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan het strategisch beleid van de stichting en de zaken die op de bestuurstafel verschijnen. Waar nodig lever je een operationele bijdrage en woon je, in overleg, het vrijwilligersoverleg en/of extern overleg bij. Hij/zij moet die eigenschappen bezitten om bovengenoemde naar behoren uit te kunnen voeren.
Inloophuis Sigrid’s Garden is een ontmoetingsplek voor mensen met de diagnose kanker of mensen die kanker hebben gehad. Daarnaast zijn ook hun naasten, vrienden, collega’s of andere betrokkenen van harte welkom in het Inloophuis. Onze missie is om in een warme en veilige omgeving een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van deze mensen. Dit willen we bereiken door middel van het organiseren van informeel lotgenotencontact en ontspannende activiteiten. Daarnaast bieden wij via goedgeschoolde vrijwilligers een luisterend oor en zo nodig psychosociale ondersteuning.
In 2018 is een nieuw bestuur van start gegaan. Zij hebben samen met de directeur en de coördinator vrijwilligers/activiteiten de eerste stappen gezet om ook na het 10- jarig bestaan de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Om de continuïteit te waarborgen en een volgende professionaliseringslag te maken zijn wij op zoek naar:
• Een Bestuurslid Algemene Zaken met affiniteit op het gebied van Facilitair, ICT & Organisatie

Vanuit het bestuur is het algemeen bestuurslid het eerste aanspreekpunt voor de coördinator Facilitair, ICT & Organisatie. Natuurlijk heb je ook veelvuldig contact met de andere bestuursleden, de overige coördinatoren en andere vrijwilligers.

Het bestuur bestaat thans uit 3 personen (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester).

Van het bestuurslid Algemene Zaken wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan het strategisch beleid van de stichting en de zaken die op de bestuurstafel verschijnen. Waar nodig lever je een operationele bijdrage en woon je, in overleg, het vrijwilligersoverleg en/of extern overleg bij.
Wij vergaderen ca. 1 x per maand, maar afhankelijk van de urgentie meer of minder. We hebben hiervoor geen vaste dag. In overleg wordt een volgend vergadermoment afgesproken.

Wij bieden:
• Vrijwilligerswerk in een gezellige, informele maar professionele sfeer
• Persoonlijke groei
• Het gevoel dat je een deel van jouw vrije tijd meer dan zinvol invult.
• Vergroting van je netwerk
• Een leuk teambuildingsuitje en gezellige eindejaarafsluiting
Deze functie is onbezoldigd (geldt voor alle bestuursleden)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gudule Visser, gel. 06-24703398
Je motivatie en CV kun je sturen naar: info@sigrids-garden.nl
Reageren