Terug naar resultaten

Meedenkers gevraagd voor de Adviesraad Sociaal Domein

Titel
Meedenkers gevraagd voor de Adviesraad Sociaal Domein
Activiteit
advisering
Type
Regulier vrijwilligerswerk
Sector
Maatschappelijk
Organisatie
Adviesraad sociaal domein
Doelgroep
Geen voorkeur
Onkostenvergoeding
Gevraagde beschikbaarheid
Dagdeel
Geen voorkeur
Welke dagen
Doordeweeks
Vervoer benodigd
Nee
Aantal gezochte vrijwilligers
3
Gevraagde competenties
De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan en heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren
en informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de volgende aandachtsvelden:

- Jeugd
- Zorg en maatschappelijke ondersteuning
- Werk en inkomen

Voor elk aandachtsveld is een werkgroep geformeerd. Uit elke werkgroep zijn twee leden afgevaardigd in de Adviesraad.


Voor zowel de werkgroep Werk en inkomen als voor Zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn er vacatures.

U levert een actieve bijdrage aan de vergaderingen van de werkgroep en kunt wensen en belangen van burgers vertalen naar mogelijkheden voor groepen van burgers. U kunt deze signalen vertalen naar een advies, dat u voorbereidt en schrijft ten behoeve van de adviesraad.

Meer informatie?

Wilt u eerst nog wat meer weten over één van de werkgroepen en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u per mail contact opnemen met één van de leden van de sollicitatiecommissie via adviesraad.coevorden@gmail.com. Ook kunt u via de mail een taakomschrijving opvragen.

Solliciteren?

Wilt U meedoen, dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar de sollicitatiecommissie via adviesraad.coevorden@gmail.com.
Reageren