Vrijwilliger bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Ook bij onze organisatie zijn vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zouden we veel van onze activiteiten niet kunnen aanbieden. Binnen onze organisatie zijn er diverse mogelijkheden om actief te zijn als vrijwilliger.

 

Vrijwilligerswijzer
In de vrijwilligerswijzer van Maatschappelijk Welzijn Coevorden kunt u lezen welke afspraken er tussen vrijwilligers en onze organisatie gemaakt worden. Hierin vindt u informatie over scholing, registratie, vergoedingen, verzekering en begeleiding. De vrijwilligerswijzer wordt aan alle vrijwilligers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden verstrekt, en is op onze locaties verkrijgbaar.

 

Belangstelling of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Annelies Kampman of Myrte Knol van Steunpunt Vrijwilligerswerk
T 085- 27 35 256
E
steunpuntvrijwilligerswerk@mwcoevorden.nl