Wat is mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald  voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dan bent u een van 4,4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. Daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

 

Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Het SCP definieert mantelzorg als volgt:

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.’

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

 

Verschil mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

 

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag voor hun naaste, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

 

Voor vrijwilligerswerk kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

 

De mantelzorgtaken kunnen bestaan uit:

  • Persoonlijke verzorging van de zorgvrager
  • Administratie en praktische regelzaken
  • Huishoudelijke taken
  • Psychosociale ondersteuning