Wat is mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald  voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dan bent u een van 4,4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. Daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Het SCP definieert mantelzorg als volgt:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

 

De mantelzorgtaken kunnen bestaan uit:

 • Persoonlijke verzorging van de zorgvrager
 • Administratie en praktische regelzaken
 • Huishoudelijke taken
 • Psychosociale ondersteuning

 

 

U bent mantelzorger

In de gemeente Coevorden zijn veel mantelzorgers actief. Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning en aandacht aan mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken goed kunnen uitvoeren en volhouden naast hun eigen leven.

Het Steunpunt Mantelzorg steunt mantelzorgers door:

 • zorgen dat de mantelzorger ontlast wordt
 • begeleiding bieden in de vorm van gesprekken, tips en informatie
 • themabijeenkomsten organiseren voor meer informatie over mantelzorg
 • doorverwijzen naar zorg- en hulpinstanties in uw omgeving
 • we kunnen u in contact brengen met andere mantelzorgers, zodat u ervaringen en tips uit kunt wisselen.

 

 

 

 • In november 2017 verscheen de tweede editie 'Met zorg voor mantelzorg'. Het magazine speciaal voor Coevorder mantelzorgers. U leest hem hier!
 • Wij bieden allerlei activiteiten voor mantelzorger. Bekijk hier de folder.

 

Wilt u informatie en/of advies over mantelzorg? Neem dan contact op met Jan Broekema, coördinator steunpunt Mantelzorg.
T 085- 27 35 256
E jbroekema@mwcoevorden.nl