U bent mantelzorger

In de gemeente Coevorden zijn veel mantelzorgers actief. Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken kunnen vervullen en volhouden, naast hun andere levenstaken, met goede zorg voor henzelf.

Het Steunpunt Mantelzorg steunt mantelzorgers door:

  • Begeleiding bieden in de vorm van gesprekken, tips en informatie
  • Themabijeenkomsten organiseren voor meer informatie over mantelzorg en herkenning geven
  • Doorverwijzen naar zorg- en hulpinstanties in uw omgeving
  • We kunnen u in contact brengen met andere mantelzorgers, zodat u ervaringen en tips samen uit kunt wisselen

Inzetten van vrijwilligers

Het Steunpunt Mantelzorg kan ook vrijwilligers inzetten bij ondersteuning van de zorgvrager, of het bieden van gezelschap, dit noemen we zorgvrijwilligers.

Deze vrijwilligers kunnen ingezet worden voor:

  • ontlasting van de mantelzorger. Een zorgvrijwilliger kan de mantelzorger ontlasten door een deel van de taken over te nemen
  • Het bieden van mantelzorg aan iemand die geen hulp kan krijgen door het ontbreken van eigen familie.

Hebt u behoefte aan ondersteuning? Of heeft u belangstelling in een vrijwilliger?
Neem dan contact op met Jan Broekema, coördinator steunpunt Mantelzorg
T 085- 27 35 256
E jbroekema@mwcoevorden.nl