Info en advies

In de gemeente Coevorden zijn veel mantelzorgers actief. Bij het Steunpunt Mantelzorg kun je terecht voor al uw mantelzorgvragen. Wij kunnen op verschillende manieren meedenken om de mantelzorg te verlichten. Ieder mantelzorg situatie is uniek en het Steunpunt ondersteunt op maat. Wij bieden verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

 

Bijvoorbeeld:

  • Advies en begeleiding over sociale, financiële en materiele vragen
  • Emotionele ondersteuning in gesprekken of ondersteuningsgroepen
  • Themabijeenkomsten voor meer informatie over mantelzorg
  • Respijtzorg en praktische hulp, zowel advies als bemiddeling
  • Ontmoeten en ontspannen
  • Ontlasten van de mantelzorger

 

Heeft u behoefte aan contact of heeft u een vraag?

Neem dan contact met op een van de mantelzorgconsulenten via:

 

E: steunpuntmantelzorg@mwcoevorden.nl

T: 085 27 35 256