Waardering voor mantelzorgers

Honderd euro en een presentje het hele jaar door aan te vragen

 

Mantelzorgers worden ook in 2019 weer in het zonnetje gezet voor hun belangrijke inzet met de Blijk van Waardering. Dit is een bedrag van 100 euro en een presentje, bij het Steunpunt Mantelzorg aan te vragen.

U kunt zelf kiezen op welk moment in het jaar u aanvraagt. 

Wie komen in aanmerking?

Mantelzorgers uit de gemeente Coevorden boven de 21 jaar die minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verlenen, kunnen een beroep doen op de Blijk van Waardering. Met mantelzorg bedoelen we de zorg die verder gaat dan de ‘normale’ zorg zoals de zorg voor uw gezonde kinderen of het eigen huishouden. Eenmaal per jaar kan één mantelzorger per zorgvrager de Blijk van Waardering ontvangen.

Aanvraag indienen

Dit kan door hier het aanvraagformulier te downloaden of u kunt het formulier aanvragen door te bellen naar 085-2735256. Ook kunt u hem afhalen op ons bezoekadres. U ontvangt na beoordeling van het Steunpunt bericht.

Wanneer u de Blijk van Waardering in 2015, 2016, 2017 of 2018 hebt ontvangen, moet u ook in 2019 opnieuw een aanvraag indienen.

Ondersteuning en workshops voor mantelzorgers 

Naast de Blijk van Waardering, biedt Steunpunt Mantelzorg ook andere vormen van ondersteuning aan. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke gesprekken, maar ook voor informatieve workshops en een respijtweekend. Hierover volgt heel binnenkort meer informatie. 

Meer informatie

Hebt u een vraag? Mail of bel Jan Broekema. Hij is coördinator van Steunpunt Mantelzorg. E-mail: steunpuntmantelzorg@mwcoevorden.nl of telefoonnummer: 085-2735256