Waardering voor mantelzorgers

Honderd euro en een presentje het hele jaar door aan te vragen

 

De gemeente Coevorden bedankt mantelzorgers ook in 2018 voor hun belangrijke inzet met de Blijk van Waardering. Dit is een bedrag van 100 euro en een presentje, bij het Steunpunt Mantelzorg aan te vragen.

De aanvraag indienen en de uitreiking ervan verloopt anders dan voorgaande jaren. U kunt nu namelijk het hele jaar aanvragen en de uitreiking vindt ook het gehele jaar plaats. Zo proberen we zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en hen in het zonnetje te zetten.

Wie komen in aanmerking?

Mantelzorgers uit de gemeente Coevorden boven de 21 jaar die minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verlenen, kunnen een beroep doen op de Blijk van Waardering. Met mantelzorg bedoelen we de zorg die verder gaat dan de ‘normale’ zorg zoals de zorg voor uw gezonde kinderen of het eigen huishouden. Eenmaal per jaar kan één mantelzorger per zorgvrager de Blijk van Waardering ontvangen.

Aanvraag indienen

Dit kan door hier het aanvraagformulier te downloaden of u kunt het formulier aanvragen door te bellen naar 085-2735256. Ook kunt u hem afhalen op ons bezoekadres. U ontvangt na beoordeling van het Steunpunt bericht.

Wanneer u de Blijk van Waardering in 2015, 2016 of 2017 hebt ontvangen, moet u ook in 2018 opnieuw een aanvraag indienen.

Dag van de mantelzorg 2018

Voorgaande jaren viel de uitreiking altijd samen met de Dag van de Mantelzorg. De uitreiking van de Blijk van Waardering is dit jaar anders, maar er wordt ook in 2018 gezorgd voor een leuke activiteit rond de Dag van de Mantelzorg. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.

Meer informatie

Hebt u een vraag? Mail of bel Jan Broekema. Hij is coördinator van Steunpunt Mantelzorg. E-mail: steunpuntmantelzorg@mwcoevorden.nl of telefoonnummer: 085-2735256