Huiselijk geweld

De laatste jaren wordt steeds meer bekend wat de gevolgen kunnen zijn voor mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Met huiselijk geweld bedoelen we geweld dat plaatsvindt tussen mensen die elkaar goed kennen en een relatie met elkaar hebben (gehad). Ze hoeven niet per se in hetzelfde huis te wonen, maar zijn wel partners of ex-partners, ouders en kinderen, broers en zussen of anderszins familie van elkaar. Huiselijk geweld bestaat uit lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, seksuele mishandeling en/of psychische mishandeling of verwaarlozing.

Wij helpen bij huiselijk geweld. Ook bieden we trainingen aan voor moeders en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.