Buurthuiskamer

Een buurthuiskamer is een gezellige huiskamer, vaak in een dorpshuis, waar u anderen kunt ontmoeten voor koffie, een praatje, voor informatie en advies. Een vertrouwde plek, dicht bij huis. Regelmatig wordt er in de buurthuiskamer informatie gegeven over een bepaald thema. U kunt ook zelf ideeën voor onderwerpen inbrengen, zoals mantelzorg, mobiele alarmering en EHBO. De buurthuiskamers worden begeleid door vrijwilligers, in samenwerking met een opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Locaties buurthuiskamers