Privacy in onze dienstverlening

MWC werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit reglement beschermt cliënten.  

  • Om een goede hulp- en dienstverlening te kunnen bieden, vragen wij u een aantal gegevens van persoonlijke aard.
  • Deze gegevens worden vastgelegd in een digitaal dossier.
  • De gesprekken die tijdens de hulp- en dienstverlening plaatsvinden, worden ook vastgelegd in dit digitale dossier.
  • Dossiers worden 2 jaar na afsluiting van een hulpverleningstraject bewaard in het digitale clientregistratiesysteem. Daarna wordt het dossier vernietigd.
  • Cliënten hebben het recht hun dossier in te zien.
  • Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Uw privacy is gewaarborgd.
  • Soms is het wenselijk de door u gegeven informatie uit te wisselen met personen buiten de instelling, zoals de huisarts. Dit gebeurt alleen als u daar van tevoren toestemming voor geeft.

Klachtenbehandeling

Hoewel onze medewerkers hun best doen om u de beste mogelijke hulp te bieden, is het toch mogelijk dat u zich niet correct behandeld voelt door de organisatie of medewerkers. Uw klacht daarover kunt u kenbaar maken. Lees hier meer over hoe u een klacht kunt indienen.