Wat zoek je?

Mantelzorgers in de gemeente Coevorden in het zonnetje

De eerste ontvangers van het mantelzorgcompliment zijn op maandag 9 november in Coevorden in het zonnetje gezet. Ze ontvingen een presentje – de zogenaamde Blijk van Waardering  - als dank voor hun inzet als mantelzorger. Deze hele week zijn er verschillende landelijke activiteiten voor mantelzorgers omdat dinsdag 10 november de landelijke dag van de Mantelzorg is.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Hun inzet voorkomt vaak dat mensen eenzaam worden of dat ze naar een verpleeg- of verzorgingshuis moeten.

“Het is heel mooi dat er in de gemeente Coevorden zoveel mantelzorgers zijn die zich belangeloos inzetten voor mensen uit hun omgeving. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, ze kunnen soms niet anders, en ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Het is belangrijk om dat te erkennen en hen te waarderen” aldus Jan Broekema, coördinator van het Steunpunt Mantelzorg van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Bedrag van honderdeuro en een presentje

De ‘Blijk van Waardering’ wordt door de gemeente Coevorden beschikbaar gesteld en bestaat in 2015 uit een bedrag van honderd euro en een presentje. Het presentje is grotendeels  samengesteld door het Ambacht in Coevorden – een sociale werkplaats van Promens Care. Het compliment kon tot 1 oktober worden aangevraagd door de mensen die mantelzorg ontvangen en door de mantelzorgers zelf. Om voor de waardering in aanmerking te komen dient de mantelzorger aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het Steunpunt Mantelzorg van Maatschappelijk Welzijn Coevorden beoordeeld en verstrekt de waardering.

Bijeenkomst druk bezocht

De bijeenkomst werd druk bezocht. De mantelzorgers ontmoetten andere mantelzorgers en er kon informatie en advies worden ingewonnen – over bijvoorbeeld steun voor mantelzorgers -  bij het Steunpunt en Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Later deze week zijn er nog bijeenkomsten in Schoonoord en Geesbrug.

Klik hier voor
onze video