Wat zoek je?

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen.

Lees meer

Steunpunt Mantelzorg

Bij het Steunpunt Mantelzorg kun je terecht voor al je mantelzorgvragen. Wij kunnen op verschillende manieren meedenken om de mantelzorg te verlichten.

Bent u mantelzorger?

24/8

Word jij onze nieuwe buurtsportcoach?


Ben jij sportief, spontaan, enthousiast en ben je goed in mensen op een positieve manier in beweging krijgen? Dan zoeken wij jou!

Als buurtsportcoach in Coevorden, draag je bij aan de ambities uit de beleidsnota ” Samen voor een gezond Coevorden” en het sprot- en preventie akkoord Coevorden. Je daagt inwoners uit om zoveel mogelijk in beweging te komen en bewegen als middel in te zetten ter bevordering van de gezondheid van  inwoners en de leefbaarheid. De activiteiten die worden georganiseerd of ondersteund,  sluiten aan bij de preventienota en bij de methodiek Positieve Gezondheid.

Je wordt onderdeel van een team met verschillende buursportcoaches. In samenwerking en afstemming met elkaar ontwikkel, organiseer en coördineer je  sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zowel in de stad Coevorden als in de dorpen van de gemeente.  Jij weet hoe je anderen inspireert om een gezondere keuze te maken. Lukt het niet linksom, dan ga je rechtsom. Je staat midden in de samenleving en je bent een zichtbare en verbindende schakel tussen het bewegingsaanbod, de inwoners en de sportverenigingen in Coevorden.

 

Voor meer informatie klik hier