Wat zoek je?

Bijeenkomst buurthuiskamer Schoonoord

Veiligheid in en rondom huis

De buurthuiskamer Schoonoord verzorgt samen met wijkagent Hans Bonhoff een bijeenkomst over veiligheid in en rondom huis op dinsdag 1 november van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Agent Bonhoff vertelt die middag over zijn rol en werkzaamheden als wijkagent en ook geeft hij onder meer tips om veilig te wonen. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Deelname is gratis. Koffie of thee is voor eigen rekening. Voor meer informatie, neem contact op met Emil Woltinge. Hij is opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Telefoonnummer: 085-27 35 256 of stuur een e-mail naar ewoltinge@mwcoevorden.nl

Klik hier voor
onze video

6/10 Invulhulp Meer
13/10 Invulhulp Meer
20/10 Invulhulp Meer
21/10 Campagne Senioren en Veiligheid Meer