Wat zoek je?

Meester Frank Visser nieuwe ambassadeur buurtbemiddeling

De carrière van meester Frank Visser krijgt er een dimensie bij. Na zijn transfer naar SBS6 zet hij zich nu ook in als ambassadeur voor Buurtbemiddeling. Met zijn nieuwe programma “Mr. Frank Visser Doet Uitspraak” komt hij veel situaties tegen die al flink zijn geëscaleerd en waarbij verbaal geweld de boventoon voert. Buurtbemiddeling lost tweederde van alle conflicten op en voorkomt een gang naar de rechter of naar mr. Visser.

“Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen, ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen,” aldus mr. Visser. Met zijn ambassadeurschap draagt mr. Frank Visser graag uit dat op tijd met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict kan voorkomen. Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen en samen oplossingen te bedenken voor hun conflicten. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie.

“Als televisierechter heb ik veel affiniteit met buurtbemiddeling”

Buurtbemiddeling is al 20 jaar een beproefde methode en voorkomt dat overlast uitgroeit tot een extreme situatie. In Nederland bieden ruim 220 gemeenten deze vorm van dienstverlening gratis aan. “Als oud-rechter weet ik dat het beter is een burenconflict door bemiddeling op te lossen dan een gang naar de rechter te maken. Het is onvoorstelbaar dat er nog gemeenten zijn die geen buurtbemiddeling hebben,” aldus mr. Visser.

Lees meer over buurtbemiddeling in Coevorden

 

Klik hier voor
onze video