Wat zoek je?

Jongeren gebruiken ruimte in Brede School SOM voor ontmoeting

De Brede School SOM in de wijk Poppenhare in Coevorden is het onderkomen van de Panta Rheischool, Mijndert van der Thijnenschool en Wilhelminaschool. Ook huren verschillende organisaties een ruimte in het gebouw, waaronder Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De ruimte van Maatschappelijk Welzijn Coevorden wordt  sinds een aantal maanden gebruikt door  jongeren op de maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur als ontmoetingsruimte. Een jongerenopbouwwerker van MWC is op die maandagavond daar ook aanwezig.

Vooral jongeren in de wijk Poppenhare waren veel op straat te vinden om elkaar op te zoeken. Deze jongeren hebben aangegeven behoefte te hebben aan een  ruimte die, speciaal voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar, op meerdere momenten in de week, geopend is.
Ook hebben de jongeren, samen met enkele ouders en met ondersteuning van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, nog meer plannen gemaakt. Onder begeleiding van ouders, die zich vrijwillig inzetten, is de ruimte nu ook geopend op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdagavond van 20.00 tot 23.30 uur.

Door openstelling van de ruimte in SOM, kunnen de jongeren elkaar ontmoeten, met vrienden kletsen, muziek luisteren, tv kijken en gebruik maken van spel- en game materiaal.  
Af en toe wordt er op een avond een thema-programma georganiseerd voor en door de jeugd, daarbij zijn ook twee ouders aanwezig. Het adres van de ruimte is: Jan van Scorelstraat 1a.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Kim Slomp, opbouwwerker/jongerenwerker Maatschappelijk Welzijn Coevorden, tel.: 085-27 35 256 of per e-mail: kslomp@mwcoevorden.nl.

Klik hier voor
onze video

6/10 Invulhulp Meer
13/10 Invulhulp Meer
20/10 Invulhulp Meer
21/10 Campagne Senioren en Veiligheid Meer