Jongeren

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep binnen de gemeente Coevorden. Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt hulp en ondersteuning aan jeugd en jongeren van 0 tot 24 jaar in Coevorden. Op verschillende manieren werken wij samen aan veilig opgroeien en talentontwikkeling van kinderen.

Op een aantal basisscholen in de gemeente hebben wij opbouwwerk op school. Dit is een brugfunctie tussen ouders, leerlingen en leraren. Daarnaast is er aan elke basisschool een maatschappelijk werker gekoppeld. Op het voorgezet onderwijs is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Vanuit MWC zijn er jongerenwerkers actief in de dorpen en wijken binnen de gemeente Coevorden. Jongerenwerkers zijn actief op straat te vinden. Voor meer informatie, zie het kopje 'Jongerenwerk'.

Verder biedt MWC meerdere voorlichtingen aan jongeren. Dit kan gaan over uiteenlopende thema’s.

Wil je meer weten, iets bespreken of heb je een vraag of een idee? Neem dan contact op met een van onze jongerenwerkers.