Bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Curatief, preventief en adviserend

Goede prestaties behalen binnen uw bedrijf en een plezierige werkomgeving creëren voor uw werknemer?

 • Bedrijfsmaatschappelijk werk is een dienst gericht op het welzijn van personen in relatie tot de werkprestaties.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk werkt samen met afdelingen P&O, leidinggevenden, bedrijfsartsen en contactfunctionarissen.
 • We werken met ervaren HBO opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Door de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerkers en wordt hun inzetbaarheid vergroot.
 • Kan ziekteverzuim voorkomen worden, evenals terugdringen van ziektemeldingen en het bevorderen van snelle werkhervatting.

Indicaties voor het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Financiële problemen bij een medewerker die de productiviteit op de werkvloer negatief beïnvloedt
 • Privéproblemen die de productiviteit op de werkvloer negatief beïnvloeden
 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • Stress, overspannen en burn-out
 • Conflicten en samenwerkingsproblemen
 • Traumaopvang en nazorg
 • Ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en racisme.

Werkwijze

In een eerste gesprek wordt de situatie in kaart gebracht, een probleemanalyse geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Op basis van dit gesprek wordt een advies uitgebracht aan de leidinggevende en de medewerker over het te volgen traject en de aanpak.

 • Zo’n traject is kortdurend, directief, doelgericht en resultaatgericht.

Aan de opdrachtgever wordt, met instemming van de medewerker, gerapporteerd over de voorgang en resultaten. Onze ureninzet wordt standaard geregistreerd.