Wij zijn bij u in de buurt, wijk of dorp

Een buurt waar het prettig wonen en leven is: dat vindt iedereen belangrijk. Prettig wonen en leven zorgt ervoor dat mensen goed in hun vel zitten. Het prettig wonen en leven hangt onder meer af van een fijne woning, groen in de buurt, de aanwezigheid van speelvoorzieningen, een actief verenigingsleven en de aanwezigheid van een ontmoetingsplek.
 

Prettig wonen en leven - de zogenaamde leefbaarheid - worden grotendeels bepaald door bewoners zelf. Als bewoners zich actief inzetten voor hun buurt vergroot dit de leefbaarheid.

Wanneer u - alleen of samen met andere buurtbewoners - ideeën of initiatieven heeft om het wonen en leven in uw buurt te verbeteren, kan een opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden daarbij helpen. Een opbouwwerker informeert, adviseert, activeert bij het ontwikkelen van plannen en de uitwerking daarvan. Uitgangspunt is dat bewoners zelf bepalen hoe hun buurt eruit moet zien.

De opbouwwerkers streven ernaar om zichtbaar bij u in de wijk of het dorp aanwezig te zijn. We werken samen met onze partners - zorgcentra, woningstichtingen, de politie, de gemeente en scholen – om de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen te behouden of te verbeteren.

De eerste donderdag van de maand is er tussen de middag 'Soepie' in de brede school Som in Coevorden. Soepie is een informeel netwerk van (vrijwillige) organisaties. Voor meer informatie, mail naar info@mwcoevorden.nl

Activiteiten in uw buurt