Aalden

Daan Heuver is opbouwwerker in Aalden en omgeving. Vanuit vragen en signalen van bewoners, verenigingen en organisaties legt Daan huisbezoeken af; wat leeft er, wat speelt er? Wat kan de opbouwwerker daarin betekenen en welke verbindingen kunnen gelegd worden?

De opbouwwerker stemt af met bewoners, zorgaanbieders, de gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen.

 

Inloopspreekuur

Daan heeft wekelijks inloopspreekuur in multifunctionele accommodatie ‘De Aealder Meent’ in Aalden.

Iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen inwoners van Aalden en omgeving terecht bij Daan voor vragen rondom wonen, welzijn, zorg en inkomen. De vragen kunnen gaan over de leefbaarheid in het dorp, maar ook over de thuissituatie zoals: daginvulling, eenzaamheid, scheiding, financiën of mantelzorg.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kun je contact opnemen met 085-2735256 of via info@mwcoevorden.nl

 

Meer info over mfa Aelder Meent, lees hier.