Wijk Poppenhare, Coevorden

  • IkJijWij

Onder de naam IkJijWij Poppenhare werken organisaties en bewoners met elkaar aan de verbetering van de wijk Poppenhare in Coevorden. IkJijWij staat voor samen zoeken naar wat beter kan en samen de handen uit de mouwen steken. Samen bereiken we meer dan alleen. Maatschappelijk Welzijn Coevorden maakt onderdeel uit van IkJijWij.

Facebook IkJijWij

  • Wijktuin ’de Hare’

In de ‘voortuin’ van woonwijkcentrum De Schutse is een wijktuin gerealiseerd. Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft geholpen om de plannen te maken en uit te werken, en is nog steeds nauw betrokken bij de voortgang.

Door deze wijktuin is er een betere  samenwerking met de wijk ontstaan en  is het uitgegroeid naar een tuin voor en door de wijk. Wijkbewoners ontmoeten elkaar in de wijktuin en zijn zelf actief in de tuin.  Ook bewoners met enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben een zinvolle daginvulling gevonden door in de wijktuin bezig te zijn. Ouderen van woonwijkcentrum de Schutse hebben meer contact met de wijk. Vanuit de wijktuin en de onderlinge contacten tussen wijkbewoners die aldaar zijn ontstaan, nemen bewoners initiatief voor verschillende wijk- en ontmoetingsactiviteiten, zoals een buurtbarbecue met groente uit de wijktuin. Facebook 'Wijktuin de Hare'.

  • BSV de Poppe

Een opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft regelmatig contact met Buurt- en speeltuinvereniging de Poppe. Indien nodig, schakelt de BSV de expertise van de opbouwwerker in.   

 

  • Verder nog…
  • Geregeld doet de opbouwwerker huisbezoeken: wat speelt er in de wijk?
  • De opbouwwerker participatie koppelt vrijwilligers aan bijvoorbeeld de Wijktuin
  • De opbouwwerker legt verbindingen tussen bewoners en projecten van verschillende wijken
  • De opbouwwerker stemt af met bewoners, wijkagent, de gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen

 

Heeft u vragen over de wijk Poppenhare, neem dan contact op met Marina Lingenaar, opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

T: 085-27 35 256 of E: mlingenaar@mwcoevorden.nl