Lootuinen

  • Multifunctioneel gebouw Ravelijn Verbindt

In maart 2017 is het multifunctinele gebouw aan de Linhorst Homanlaan geopend. Maatschappelijke organisaties en commerciële partijen gaan er aan de slag onder het motto 'Kracht door verbinding'.

Het gaat om de vaste gebruikers kledingbank De Cirkel, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Jongeren Vereniging Coevorden (JVC), Stichting Need Help Coevorden, de Voedselbank, de Parkschool, kinderopvang Gans Anderz, Stichting Al Islam, Centrum Ontwikkeling en Educatie, de afdeling Actief voor Werk van de gemeente Coevorden en taalinstituut ITOM.

Meewerkende partijen – deze krijgen geen vaste plaats in het multifunctioneel en multicultureel gebouw – is de wijkagent Henk Kamphuis, de brede school Som, Domesta, Promens Care, Stichting 4Kidz en buurt- en speeltuinvereniging Lootuinen.

Helma Bosgraaf, opbouwwerker bij MWC, is de coördinator van het gebouw en zorgt voor samenwerking en verbindingen zowel binnen het gebouw als met de wijk. Annelies Kampman werkt als opbouwwerker van MWC aan het creëren van werkzaamheden en -plekken, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen uitvoeren in dit gebouw. Zij begeleidt deze mensen ook.

 
  • Wijkteam

In Lootuinen werkt de gemeente Coevorden, woningcorporatie Domesta, Buurt- en speeltuinvereniging Lootuinen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden samen met bewoners aan verbetering van de wijk. Onderwerpen zijn onder meer: veiligheid, betrokkenheid van bewoners, verkeer en anderstaligen.

  • BSV Lootuinen

De Buurt- en speeltuinvereniging van Lootuinen heeft een vrij nieuw bestuur. Om alle zaken weer op orde te krijgen en om toekomstbestendig te zijn, worden ze ondersteund door een opbouwwerker van MWC. 

  • Kledinglijn 'De Verbinding'

Kledinglijn 'De Verbinding' is een tweedehands kledingpunt in De Ravelijn Verbindt aan de Linhorst Homanlaan 1 in Coevorden. De vrijwilligers van de winkel zorgen ervoor dat alle donaties aan speelgoed en kleding een goede bestemming krijgen. Via deze Facebookpagina kunt u zich aanmelden voor kleding en speelgoed maar ook tijdens de openingstijden kunt u terecht.

 

  • Verder nog…
  • Geregeld doet de opbouwwerker huisbezoeken: wat speelt er in de wijk?
  • De opbouwwerker legt verbindingen tussen bewoners en projecten van verschillende wijken
  • De opbouwwerker stemt af met bewoners, wijkagent, de gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen

 

Voor vragen of meer informatie over Lootuinen, neem contact op met Marina Lingenaar, opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

T: 085-27 35 256 of E: mlingenaar@mwcoevorden.nl