Dalerpeel

  • Dorpsteam Dalerpeel en Nieuwe Krim

Plaatselijk Belang Dalerpeel, Plaatselijk Belang Nieuwe Krim, het dorpshuis, Domesta, CBS Willem Alexander, Maatschappelijk Welzijn Coevorden vormen samen het dorpsteam Dalerpeel en Nieuwe Krim. Het dorpsteam zet zich in om het wonen en leven in Dalerpeel en Nieuwe Krim (nog) beter te maken, samen met de bewoners.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zorgt ervoor dat het dorpsteam regelmatig bijeenkomt. Maatschappelijk Welzijn Coevorden adviseert over de versterking van het lokale voetbal- en verenigingsleven, ondersteunt het dorpshuis bij de dorpswinkel en draagt bij aan de uitvoering van verschillende initiatieven van het dorpsteam.

  • Dorpswinkel Dalerpeel

De dorpswinkel 'Trefpunt' is een plek waar inwoners terecht kunnen voor de ‘vergeten boodschap’, ontmoeting en informatie over wonen, welzijn en zorg en inkomen. Een plek waar mensen met een uitkering en schoolkinderen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen.

 

  • Verder nog
  • Geregeld doet de opbouwwerker huisbezoeken: wat speelt er in het dorp?
  • De opbouwwerker legt verbindingen tussen bewoners en projecten van verschillende wijken
  • De opbouwwerker stemt af met bewoners, wijkagent, de gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen

 

Margreet Teunissen is iedere woensdagochtend in het dorpshuis van Dalerpeel (Oranjestraat 2) voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. Inwoners uit Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer kunnen hier terecht.

Voor vragen of meer informatie over Dalerpeel, neem contact op met Margreet Teunissen, opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

T: 085-27 35 256 of E: mteunissen@mwcoevorden.nl