Binnenvree

  • BSV de Binnevree

Regelmatig heeft een opbouwwerker contact met de Buurt- en speeltuinvereniging de Binnenvree. Indien nodig, schakelt de BSV de expertise van de opbouwwerker in. Het kan dan gaan over allerlei onderwerpen: bestuurszaken, speeltuinaangelegenheden, organiseren activiteiten.

  • Stichting BOB

Stichting BOB wordt gevormd door bewoners van de Binnenvree. Deze stichting komt op voor de belangen van de bewoners uit de wijk. Een opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is nauw betrokken bij deze stichting.

  • Verder nog…
  • Geregeld doet de opbouwwerker huisbezoeken: wat speelt er in de wijk?
  • De opbouwwerker legt verbindingen tussen bewoners en projecten van verschillende wijken
  • De opbouwwerker stemt af met bewoners, wijkagent, de gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen

 

Voor vragen of meer informatie over de Binnenvree, neem dan contact op met Marina Lingenaar, opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden,

T: 085-27 35 256 of E: mlingenaar@mwcoevorden.nl